สินเชื่อ ยืมเงินเสริมพลังฐานรากรอบ 2 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับสินเชื่่อที่ทำรายการสมัครผ่านแอพ mymo ของธนาคารออมสิน (สินเชื่อเสริมพลังฐานราก)

คุณสมบัติผู้กู้ ยืมเงิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เป็นลุกค้าธนาคารออมสิน
 • พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ
 • พนักงานประจำ
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
 • กู้ก่อน 30 ธันวาคม
 • หรือวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาทได้หมดลง

*คุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคาร

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ผ่านแอพ mymo

 • ผ่อนนาน 3 ปี
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • ดอกร้อยละ 0.35 บาท/ปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 • ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้ (จำเป็นต้องมีแอพ mymo)
 • วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบละเอียด

ท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อ ยืมเงิน ผ่านแอพ mymo ได้

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ยืมเงิน มีดังนี้

 • สินเชื่อ ยืมเงินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อ ยืมเงิน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
 • สินเชื่อ ยืมเงิน ธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สินเชื่อ ยืมเงิน ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อ ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อ ยมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อ ยืมเงิน เสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

*กรณีที่ 1-7 จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนดังรูปด้านบน

กรณีที่ 5-7 โปรดรอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

การพิจารณาจะใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 1143 mymo call center

ขอบคุณ 18pee.com