กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน mymo ได้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน โดยจะสมารถกดได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม หรือวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาทได้หมดลง

กู้ได้มีดอก 0.35 บาท/เดือน

ไม่ต้องหลักประกัน

ใช้เพียงบัตรประชาชน

ดอกร้อยละ 0.35บาท/เดือน

สำหรับพ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ และพนักงานประจำ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าแรกของแอพ mymo ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 / 3 กด “สมัคร”

พ่อค้า แม่ค้า กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท

อาชีพอิสระ กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท

พนักงานประจำ กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

1 ขั้นตอนการกดสมัครสินเชื่อ

1-3 ขั้นตอนการกดสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 นำรหัสหลังบัตรประชาชนมาใส่

ขั้นตอนที่ 5 กด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 6 ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องให้กด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 7 ใส่วงเงินที่ต้องการ โด่ยให้อ้างอิงที่ขั้นตอนที่ 2/3

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 9 อ่านข้อกำหนดของสัญญา แล้วทำเครื่องหมาย ถูกหน้า ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา พร้อมกด “ยอมรับ”

ขั้นตอนที่ 10 อ่านเงื่อนไขของการกู้

ขั้นตอนที่ 11 กด “ยินยอม”

ขั้นตอนที่ 12 จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรายืนยัน ขอให้กด “ยืนยัน” อีกรอบ

ขั้นตอนที่ 13 กดคำว่า “รับรหัส OTP”

ขั้นตอนที่ 14 ระบบจะส่ง รหัส OTP มาเพื่อให้เรายืนยันเบอร์โทรศัทพ์ (จำเป็นต้องเป็นเบอร์ที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน แอพ MyMo)

ขั้นตอนที่ 15 นำรหัส OTP มาป้อน พร้อมกับกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 16 กดบันทึกสัญญาระหว่างธนาคารออมสินกับเรา

ขั้นตอนที่ 17 ตรวจสอบเอกสารสัญญา

ขั้นตอนที่ 18 กด “เสร็จสิ้น”

หลังจากสมัครแล้ว ขอให้รอผลการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับกลุ่มที่จะไม่ผ่านแน่ๆ

สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)

สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก (C OV ID-19)

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจาก (C OV ID-19)

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

ติดต่อ MyMo Call Center 1143 หรือ GSB Contact Center 1115