มรณภาพแล้ว ครูบาดวงดี สงฆ์ที่มีพรรษามากสุดในล้านนา สิริอายุมงคล

ครูบาดวงดี ถือเป็นอริยสงฆ์ที่มีพรรษามากที่สุดในภาคเหนือ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พระครูมงคลยติคุณ (หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี ยติโก) อดีตเจ้าอาวาส ได้มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุ 105 ปี 82 พรรษา โดยมีพระชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาวัด หลั่งไหลกันมากราบไหว้สรีระหลวงปู่อย่างไม่ขาดสาย ทางวัดได้จัดโซนให้กราบไหว้ด้านนอกผ่านห้องกระจกใส

ครูบาดวงดี ถือเป็นอริยสงฆ์ที่มีพรรษามากที่สุดในภาคเหนือ โดยจะทำพิธีอาบน้ำศพหลวงในช่วงบ่ายวันที่ 19 ส.ค.2563 นี้

สำหรับประวัติหลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก เดิมชื่อ ดวงดี นามสกุล สมด้วง บิดาชื่อ ด้วง โยมมารดาชื่อ แม่คำป้อ เกิดที่บ้านฟ่อน หมู่ 2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2457 มีพี่น้องร่วมอุทร 4 คน ได้แก่ 1. พ่อหนานเขียว 2. แม่สา 3. นางแฮ 4. หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก ครั้นอายุได้ 12 ปี พ่อแม่นำไปฝากเป็นศิษย์ ครูบาอินตา สุทธิโก เรียนหนังสืออายุ 13 ปี ก็บรรพชาเป็นสามเณร เรียนพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมโท ต่อมาอายุ 20 ปี ป่วยหนักต้องไปรักษาตัว 5 ปี เมื่ออายุได้ 25 ปี ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ (หนองควาย) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2488 โดยมีเจ้าอธิการอินธา อริโย วัดท้าวบุญเรืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโอ๊ด อภิชโย วัดตองกายเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิกการอินตา สุทธิโก วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ยติโก” ครูบาดวงดีเป็นพระนักพัฒนาและยังเป็นหมอยาแผนโบราณอีกด้วย

สมัยก่อนท่านทำยาแผนโบราณได้หลายอย่าง โดยท่านทำเองทั้งหมด ตั้งแต่ไปเก็บว่านสมุนไพรต่างๆ ในป่า แล้วนำมาคั่วและบดทำเองทุกขั้นตอน รักษาชาวบ้านหาย หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด และได้คอยอบรมสั่งสอนพระ เณรและศรัทธาญาติโยมของท่านอยู่มิขาด ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยาวัตรอันงดงาม และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในภาคเหนือ โดยมีศรัทธาญาติโยมจากต่างตำบล ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด เดินทางมาขอพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์มิได้ขาด

ทั้งเพจครูบาดวงดี ได้โพสต์ขอความระบุว่า คณะศิษย์น้อมบูชาคุณในพระมหาเถระผู้ดับสงบทิ้งร่างวางขันธ์ ผู้มีราชทินนามปรากฎในพระบรมราชโองการตั้งพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูมงคลยติคุณ นามโดยสามัญเรียกขาน หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก ผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พระมหาเถระองค์นี้เมื่อยังดำรงขันธ์เป็นผู้มักน้อยสันโดษ มิได้ปรารถนาในชื่อเสียงลาภสักการะ เป็นผู้มากด้วยเมตตาและขันติคุณ มีกิตติศัพท์ในทางเวชศาสตร์เชี่ยวชาญตำรับยาโบราณล้านนาสามารถสงเคราะห์แก่บรรดาผู้มาขอเป็นที่พึ่งได้เป็นผลดี

เมื่อเจริญพรรษาสูงขึ้นเหล่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มากราบนมัสการย่อมทราบดีในเมตตาพรหมวิหารและขันติธรรมที่ท่านบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอ พระคุณท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย สมกับคำว่า ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส กระจ่างชัดในสภาวธรรม เมื่อถึงกาลละขันธ์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีอายุนับได้ ๑๐๕ ปี เจริญในพรตพรหมจรรย์อุปสมบทได้ ๘๒ พรรษา ศิษยานุศิษย์ทำการตั้งสรีระสังขารบูชาคุณ เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการสนองคุณในพระมหาเถระนั้น และเพื่อเพิ่มกุศลบุญราศีกตัญญูตาธรรมถวายแด่องค์ท่านยิ่งขึ้นไป

ขอบคุณ หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน / ข่าวไทย