บุกจับผู้จัดการเซเว่น หลังใช้เซเว่น เป็นสถานที่ขายยาบ้า

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้ จนท.จ.ปั ต ต า นี ได้ทำการ บุ ก จั บ ผู้จัดกาs เ ซ เ ว่ น ฯ สาขาวิทยาลัยการ อ า ชี พ ปั ต ต า นี ขณะเตรียมส่งยาบ้าพร้อมของกลางใน เ ซ เ ว่ น ฯ ขยายผลจับผัวพนักงานพร้อมย า บ้ าอีก 600 เม็ด

ว า น นี้ (5 มิ.ย.) จากการอำนวยกาsของ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปั ต ต า นี ได้สั่งการให้ นายไพสิฐ ทองเจิม ป้องกันอำเภอเมืองปั ต ต า นี นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.ชณิดา จันทุดม อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี มีตำแหน่งเป็นผู้จัดกาs เ ซ เ ว่ น อี เ ล ฟ เ ว่ น สาขาวิทยาลัยกาsอาชีพปัตตานี เลขที่ 10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี พร้อม ข อ ง ก ล า ง เป็น ย า บ้ า จำนวน 110 เ ม็ ด

สำ ห รั บ การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสายสืบของผู้ว่าราชกาsจังหวัดปั ต ต า นี ได้รายงานว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกssม ต้ อ ง ส ง สั ย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนกาs ลั ก ล อ บ ค้ า ย า บ้ า โดยใช้สถานที่ทำงาน คือเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นจุด ป ล่ อ ย ย า เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการวางแผนโดยการเฝ้าติดตาม พฤติกssม ส่งสายเข้าไปทำทีเป็นลูกค้า ก่อนจะพบว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปภายในห้องเก็บของ ซึ่งโดยปกติแล้วห้องเก็บของจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเด็ดขาด นอกจาก พ นั ก ง า น เท่านั้น ระหว่างนั้นลูกค้าคนดังกล่าวเห็นท่าไม่ดีจึงรี บ วิ่ ง อ อ ก ไ ป

เ จ้ า ห น้ า ที่ จึ ง เ ข้ า ไปภายในห้องเก็บของแล้วตะครุบตัว น.ส.ชณิดา ทันที พร้อมพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติด จำนวน 110 เม็ดวางไว้บนโต๊ะที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผล ก่อนจะยึดยาบ้าอีก 600 เม็ด พร้อมจับกุม นายธีรวุฒิ ส่องแสนรัตน์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นสามีของ พ นั ก ง า น เ ซ เ ว่ น ที่เดียวกัน โดยสารภาพว่า กำลังจะนำ ย า บ้ าส่งให้ น.ส.ชณิดา และเมื่อรู้ว่า น.ส.ชณิดา ถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกุม ตนจึง ทิ้ ง ย า บ้ า ข้างทางริมถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล

จ น ก ร ะ ทั่ ง ถู ก จั บ กุ ม ในที่สุดและจากการสอบสวนเบื้องต้น น.ส.ชณิดา ผู้ต้องหาได้ให้การ รั บ ส า ร ภ า พ พร้อมเปิดเผยว่า เพิ่งทำเป็นครั้งแรก และทำคนเดียวเพื่อนพนักงานไม่รู้เsื่อง เพียงแต่สั่งให้พนักงานทุกคนว่า หากมีคนมาหาให้เข้ามาพบตนในห้องเก็บของ ส่วน ย า บ้ า นั้นรับมาจากคนชื่อ นายช๊อป ส่วนสาเหตุที่ทำ เนื่องจากแฟนเก่า เ ส พ ย า บ้ าและต้องใช้เงินซื้อบ่อย จึงตัดสินใจรับมาเองเพื่อ เ ส พ แ ล ะ ข า ย จนกระทั่งเลิกกับแฟนเก่าแต่ตนก็ยังลอบนำ ย า บ้ า ม า ข า ย ต่ อ จนกระทั่ง ถูก จั บ กุ ม

อ ย่ า ง ไ ร ก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากการ ต ร ว จ ส อ บ พฤติกรรมภายใน เ ซ เ ว่ น แล้ว เชื่อว่าน่าจะมีบางคนที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจ และบางคนมีท่าที พิ รุ ธขณะ เ จ้ า ห น้ า ที่ เข้าจับกุม น.ส.ชณิดา ซึ่งขณะนี้กำลังสอบสวนขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือไม่ ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำ เ นิ น ค ดี ต่อไป