ชื่นชม น้องอ้อม ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีน คนแรกของไทย

สำหรับข่าวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอีกข่าวที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวหลังเฟซบุ๊ก หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ MFU DSS โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับ น.ส.นันทพร ก้อนรัมย์ สายตามองไม่เห็นที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน พร้อมระบุข้อความว่า

อย่ามัวแต่รอให้คนอื่นป้อนโอกาสให้เราเพียงอย่างเดียว แต่ตัวของเราเองต้องเข้าหาโอกาสนั้นด้วย ถึงจะประสบความสำเร็จ

น้องอ้อม นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ จากสำนักวิชาสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน บัณฑิตพิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนโดยใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ DSS ส่วนพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องอ้อมด้วยครับ

ขอให้น้องเป็นครูที่ดีและทำตามเป้าหมายที่น้องหวังไว้ คือการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนคนตาบอดครับ #MFUDSS